วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง จ้างผลิตแผ่นพับโฆษณาประชาสัมพันธ์ สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ และ สลากออมสินพิเศษ 3 ปี โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง จ้างผลิตแผ่นพับโฆษณาประชาสัมพันธ์ สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ และ สลากออมสินพิเศษ 3 ปี โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

299,921.00

วันที่ประกาศ : 1 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร