วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างผลิตสื่อภายในด้านผลิตภัณฑ์และบริการกลุ่มลูกค้าบุคคล (Motion Infographic) ของธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลาง จ้างผลิตสื่อภายในด้านผลิตภัณฑ์และบริการกลุ่มลูกค้าบุคคล (Motion Infographic) ของธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

130,000.00

วันที่ประกาศ : 22 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร