วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างผลิตของสมนาคุณสำหรับลูกค้าสม้ครบัตรเดบิตใหม่ ประเภทร่ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศราคากลาง จ้างผลิตของสมนาคุณสำหรับลูกค้าสม้ครบัตรเดบิตใหม่ ประเภทร่ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

6,000,000.00

วันที่ประกาศ : 21 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร