วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารในสนามบินน่านนคร โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารในสนามบินน่านนคร โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,970,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,970,000.00

วันที่ประกาศ : 23 ก.พ. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content