วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ ในรายการร้อยอาชีพ พลิกฝัน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ ในรายการร้อยอาชีพ พลิกฝัน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

4,320,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,320,000.00

วันที่ประกาศ : 28 พ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content