วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างผลิตคลิปเพื่อใมห้การแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคและรู้ทันเทรนด์การตลาดในปัจจุบัน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างผลิตคลิปเพื่อใมห้การแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคและรู้ทันเทรนด์การตลาดในปัจจุบัน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

944,287.50

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

944,287.50

วันที่ประกาศ : 19 ก.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content