วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารบนป้ายโฆษณาในสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารบนป้ายโฆษณาในสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

4,481,160.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,481,160.00

วันที่ประกาศ : 7 ก.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content