วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ผู้บริหารระดับอำนวยการ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ผู้บริหารระดับอำนวยการ โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

1,209,100.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,209,100.00

วันที่ประกาศ : 29 มิ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content