วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างผลิตแก้วน้ำก้นแปดเหลี่ยม เพื่อเป็นของแจกวาระปีใหม่ (ชิ้นเล็ก) ประจำปี 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างผลิตแก้วน้ำก้นแปดเหลี่ยม เพื่อเป็นของแจกวาระปีใหม่ (ชิ้นเล็ก) ประจำปี 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

26,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

26,000,000.00

วันที่ประกาศ : 20 ก.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content