วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,138,310.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,138,310.00

วันที่ประกาศ : 2 ก.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content