วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างผลิตเต็นท์ จำนวน 300 หลัง โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างผลิตเต็นท์ จำนวน 300 หลัง โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

847,440.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

847,440.00

วันที่ประกาศ : 15 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร