วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างผลิตกระเป๋าเดินทางคู่ ขนาด 20 นิ้ว และขนาด 12 นิ้ว โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างผลิตกระเป๋าเดินทางคู่ ขนาด 20 นิ้ว และขนาด 12 นิ้ว โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

749,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

749,000.00

วันที่ประกาศ : 10 พ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร