วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

4,257,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,257,000.00

วันที่ประกาศ : 26 ส.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร