วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างผลิตกล่องใส่อาหาร 2 ชั้น เพื่อเป็นของแจกวาระปีใหม่ (ชิ้นเล็ก) ประจำปี 2564 โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างผลิตกล่องใส่อาหาร 2 ชั้น เพื่อเป็นของแจกวาระปีใหม่ (ชิ้นเล็ก) ประจำปี 2564 โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

41,925,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

41,925,000.00

วันที่ประกาศ : 13 ส.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร