วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างผลิตพร้อมติดตั้งสติ๊กเกอร์ป้ายสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ภายนอกขบวนรถไฟฟ้า City Train แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างผลิตพร้อมติดตั้งสติ๊กเกอร์ป้ายสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ภายนอกขบวนรถไฟฟ้า City Train แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

674,100.00

วันที่ประกาศ : 14 ก.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content