วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงพื้นที่พร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า พลังแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ธนาคารออมสินสาขาโพธาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงพื้นที่พร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า พลังแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ธนาคารออมสินสาขาโพธาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

527,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

527,000.00

วันที่ประกาศ : 20 ธ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content