วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

2,446,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,446,000.00

วันที่ประกาศ : 8 มิ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร