วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสีลม กรุงเทพฯ เพื่อรองรับการย้ายสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 2 และศูนย์จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสีลม กรุงเทพฯ เพื่อรองรับการย้ายสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 2 และศูนย์จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

1,964,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,964,000.00

วันที่ประกาศ : 15 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content