วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาถนนจันทน์ กรุงเทพฯ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาถนนจันทน์ กรุงเทพฯ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

4,150,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,150,000.00

วันที่ประกาศ : 24 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content