วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารเช่าเพื่อเป็นสำนักงานชั่วคราวของธนาคารออมสิน สาขาบวกครกหลวง จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารเช่าเพื่อเป็นสำนักงานชั่วคราวของธนาคารออมสิน สาขาบวกครกหลวง จังหวัดเชียงใหม่

วงเงินงบประมาณ

1,544,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,544,000.00

วันที่ประกาศ : 11 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content