วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบสายสัญญาณ Fiber Optic พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบสายสัญญาณ Fiber Optic พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

96,728,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

96,728,000.00

วันที่ประกาศ : 30 ส.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content