วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย ประจำธนาคารออมสินภาค 16 สถานที่ตั้งอาคาร พี.ซี.ทาวเวอร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย ประจำธนาคารออมสินภาค 16 สถานที่ตั้งอาคาร พี.ซี.ทาวเวอร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,574,000.00

วันที่ประกาศ : 10 ก.ย. 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร