วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาป่าซาง จ.ลำพูน โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาป่าซาง จ.ลำพูน โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

278,000.00

วันที่ประกาศ : 2 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร