วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสินเขตฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสินเขตฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

275,200.00

วันที่ประกาศ : 26 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร