วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ธนาคารออมสินสาขาตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ธนาคารออมสินสาขาตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

294,500.00

วันที่ประกาศ : 3 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร