วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ธนาคารออมสินสาขาโคกอุดม จ.ปราจีนบุรี โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ธนาคารออมสินสาขาโคกอุดม จ.ปราจีนบุรี โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

293,800.00

วันที่ประกาศ : 3 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร