วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และทำแท่นพระบรมราชานุสาวรีย์ เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 จำลอง ธนาคารออมสินภาค 15 จ.ชลบุรี โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และทำแท่นพระบรมราชานุสาวรีย์ เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 จำลอง ธนาคารออมสินภาค 15 จ.ชลบุรี โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

268,000.00

วันที่ประกาศ : 25 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร