วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ธนาคารออมสินสาขาหาดใหญ่ใน โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ธนาคารออมสินสาขาหาดใหญ่ใน โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

127,737.00

วันที่ประกาศ : 22 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร