วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายโลโก้ธนาคารออมสินสาขาตลาดเทศบาล 2 จ.จันทบุรี โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายโลโก้ธนาคารออมสินสาขาตลาดเทศบาล 2 จ.จันทบุรี โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

322,000.00

วันที่ประกาศ : 23 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร