วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารของธนาคารออมสินสาขาอมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารของธนาคารออมสินสาขาอมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

199,000.00

วันที่ประกาศ : 22 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร