วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายของสาขาภูเวียง จ.ขอนแก่น โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายของสาขาภูเวียง จ.ขอนแก่น โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

146,900.00

วันที่ประกาศ : 14 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร