วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายของสาขามหาวิทยาลัยพะเยา โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายของสาขามหาวิทยาลัยพะเยา โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

190,500.00

วันที่ประกาศ : 8 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร