วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายของธนาคารออมสินสาขาท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายของธนาคารออมสินสาขาท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

178,800.00

วันที่ประกาศ : 8 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร