วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายของธนาคารออมสินสาขาเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายของธนาคารออมสินสาขาเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

166,300.00

วันที่ประกาศ : 8 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร