วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายของธนาคารออมสินสาขาราษฎร์อุทิศ จังหวัดสงขลาโดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายของธนาคารออมสินสาขาราษฎร์อุทิศ จังหวัดสงขลาโดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

261,600.00

วันที่ประกาศ : 7 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร