วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อและป้ายโลโก้ของธนาคารออมสินสาขาบ้านไทย-จังโหลน จังหวัดสงขลา โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อและป้ายโลโก้ของธนาคารออมสินสาขาบ้านไทย-จังโหลน จังหวัดสงขลา โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

208,700.00

วันที่ประกาศ : 7 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร