วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายของสาขาอินเด็กซ์ บางใหญ่ โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายของสาขาอินเด็กซ์ บางใหญ่ โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

118,300.00

วันที่ประกาศ : 7 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร