วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายของสาขาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายของสาขาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

120,000.00

วันที่ประกาศ : 6 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร