วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายของธนาคารออมสินสาขาสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายของธนาคารออมสินสาขาสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

139,100.00

วันที่ประกาศ : 3 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร