วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายของสาขาตลาดบางบอน (ตลาดปิ่นทอง) โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายของสาขาตลาดบางบอน (ตลาดปิ่นทอง) โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

222,900.00

วันที่ประกาศ : 3 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร