วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายของสาขาขนส่งสายใต้ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายของสาขาขนส่งสายใต้ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

115,600.00

วันที่ประกาศ : 3 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร