วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายของสาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายของสาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

233,900.00

วันที่ประกาศ : 2 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร