วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างประมวลผลข้อมูลค่าตอบแทนสำหรับตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลาง จ้างประมวลผลข้อมูลค่าตอบแทนสำหรับตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

1,339,908.00

วันที่ประกาศ : 7 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร