วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษา โปรแกรมสำเร็จรูป TeamMate โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษา โปรแกรมสำเร็จรูป TeamMate โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

4,500,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,481,791.30

วันที่ประกาศ : 10 พ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร