วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการลงทุน (Investment System) เพื่อรองรับ IFRS9 ระยะเวลา 2 ปี 88 วัน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการลงทุน (Investment System) เพื่อรองรับ IFRS9 ระยะเวลา 2 ปี 88 วัน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,548,555.60

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,548,555.60

วันที่ประกาศ : 30 เม.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร