วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและความปลอดภัยสารสนเทศ ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและความปลอดภัยสารสนเทศ ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

8,453,963.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

8,453,952.58

วันที่ประกาศ : 26 มี.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร