วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Card Management System : CardM) ส่วน Hardware & OS และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สนับสนุน (Supporting Software) ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database System) และ Backup Utilities ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Card Management System : CardM) ส่วน Hardware & OS และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สนับสนุน (Supporting Software) ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database System) และ Backup Utilities ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

9,416,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

7,265,728.00

วันที่ประกาศ : 19 มี.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร