วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานสงเคราะห์ชีวิตเพื่อสนับสนุนระบบให้รองรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสัญญากรมธรรม์ 6 สัญญา โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานสงเคราะห์ชีวิตเพื่อสนับสนุนระบบให้รองรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสัญญากรมธรรม์ 6 สัญญา โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

506,607.48

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

506,607.48

วันที่ประกาศ : 16 มี.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร