วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานสงเคราะห์ชีวิต ที่จ้างพัฒนา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานสงเคราะห์ชีวิต ที่จ้างพัฒนา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

851,770.26

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

851,770.26

วันที่ประกาศ : 16 ก.พ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร