วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) พร้อม Software Wincor Procash280 จำนวน 317 เครื่อง โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) พร้อม Software Wincor Procash280 จำนวน 317 เครื่อง โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

10,955,520.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

10,955,520.00

วันที่ประกาศ : 15 ก.พ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร